Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Prezentare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

Prezentare

                Facultatea de Drept si Stiinte Sociale este o institutie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, integrata sistemului national de învatamant superior, care functioneaza în baza Constitutiei Romaniei, a Legii Învatamantului şi Legii 88/1993, a Cartei universitare şi regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Facultatea de Drept si Stiinţe Sociale a fost înfiintată în anul 2003, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1082 /11.09.2003, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 687 / 30.09.2003.

            Misiunea Facultatii se defineste în trei planuri:

            1. Pe plan academic

            Facultatea este o structura universitara de învatamânt  şi cercetare. Asumarea acestei duble misiuni - de învăţământ şi cercetare - este confirmata şi justificata prin cresterea progresiva a componentei de cercetare în ansamblul activitatii facultatii, concretizata prin dezvoltarea unor structuri specializate de cercetare, prin amplificarea cercetarii stiintifice la nivelul catedrelor şi prin prezenta tot mai activa a facultatii în competitia pentru finantarea cercetarii prin granturi, contracte şi programe de cercetare, pe plan intern şi pe plan european.  

            2. Pe plan social, misiunea Facultatii constă în:

            a) pregatirea specialistilor în domeniile stabilite în functie de comanda sociala, de nevoile şi posibilitatile dezvoltarii socio-economice ale zonei.

            b) asigurarea efectiva a egalitatii sanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilitati materiale reduse, din zonele defavorizate economic si social.

            c) crearea conditiilor favorabile de evolutie stiintifica si promovare profesionala pentru tinerii cu performante superioare, din municipiul Alba Iulia si zona, si diminuarea fenomenului de migrare a acestora catre alte centre universitare.

            3. Pe plan regional şi naţional, misiunea Farcultatii consta în:

            a) contributie la recuperarea si valorificarea traditiei istorico-culturale prin pregatirea generatiei tinere, dezvoltarea cercetarii stiintifice si a creatiei de valori, pentru diminuarea si, treptat, eliminarea decalajului dintre Alba Iulia, ca simbol naţional, si Alba Iulia ca realitate socială, stiintifica si culturala;

            b) contributie la asigurarea cadrului institutional si a mijloacelor materiale de punere în valoare si dezvoltare a potentialului de competente din Alba Iulia si zona, atragerea specialistilor din alte zone ale tarii, constituirea si dezvoltarea unei comunitati academice care contribuie, prin mijloacele învăţământului, ale cercetarii stiintifice şi creatiei culturale, la dezvoltarea economica, sociala şi culturala a zonei.

            Obiective strategice    Adaptând coordonatele generale ale dezvoltarii institutionale la contextul actual în plan academic, economic, politic si social, precum si în functie de evolutiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Facultatii vizează următoarele obiective:

            - continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învatamântului, în acord cu standardele nationale şi criteriile academice de evaluare a universitatilor;

            - promovarea unei politici de personal care sa încurajeze excelenta, evolutia profesionala, atasamentul şi loialitatea fata de institutie;

            - sustinerea prioritara a cercetarii stiintifice, printr-un ansamblu de masuri privind personalul, finantarea şi asigurarea logistico-materiala, la nivelul standardelor impuse universitatilor  cu misiune de învatamânt şi cercetare;

            - restructurare a curriculum-ului, în strânsa legatura cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea, la nivel institutional, a specializarilor, rutelor profesionale şi structurilor universitare;

            - extinderea relatiilor de cooperare cu universitati şi institute din tara şi strainatate, prin programe de învatamânt şi cercetare şi prin mobilitati de cadre didactice şi studenţi;

            - pregatirea Facultatii pentru adaptarea la restructurarile impuse de integrarea europeana, extinderea relatiilor cu universitati din Europa şi compatibilizarea curriculum-ului şi a organizarii institutionale cu standardele practicate în Comunitatea Europeana.

            - aplicarea unui management eficient, întemeiat pe planificarea strategica şi asigurarea calitatii, care să permita corelarea programelor de dezvoltare institutionala cu resursele financiare disponibile sau pe care Facultatea le poate atrage prin prestari de servicii specifice, prin programe şi contracte cu beneficiari, inclusiv prin participarea la programele europene;

            - extinderea şi modernizarea dotarilor pentru învatamânt şi cercetare la nivelul cerintelor actuale, continuarea efortului investitional în laboratoare didactice şi de cercetare performante.

   Planul strategic preconizeaza realizarea unui echilibru optim între cresterile cantitative şi exigentele calitative privind studentii şi absolventii, precum şi între evolutia numărului de studenti şi evolutia celorlalte componente ale procesului de învatamânt şi ale organizarii institutionale.

                Actuala gama de specializari la care Facultatea scolarizeaza s-a constituit treptat, în acord cu misiunea si obiectivele institutiei, optiunea strategica fiind cresterea moderata si echilibrata a gamei de specializari si a numarului de studenti, prin corelarea cu celelalte componente ale procesului de învatamânt: personal didactic, spatii de învatamânt si dotare didactico-materiala, serviciile pentru cadre didactice si studenti.

            Planul strategic se întemeiaza pe conceptia potrivit căreia cercetarea stiintifică este (şi trebuie sa fie) o componenta a activitatii academice cel puţin echivalenta, ca importanta şi volum, cu componenta de învatamânt.

           La nivelul Facultatii, managementul se realizeaza prin actiunea combinata şi coerenta a celor doua filiere principale ale conducerii: conducerea academica şi conducerea administrativa.

           Problema managementului calitatii este abordata de Facultate ca o problemă de strategie globală, care angajeaza toate componentele şi procesele activitatii de învatamânt, cercetare şi administrativa.