Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Componenţa - Departamentului de Ştiinţe Sociale

Prof. univ. dr. Pascaru Mihai

Prof. univ. dr. Stoica Liviu

Conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel

Conf. univ. dr. Buţiu Călina Ana

Lect. univ. dr. Talpaş Petronela Maria

Lect. univ. dr. Millea Vlad Zeno

Lect. univ. dr. Bara Monica Angela

Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail

Lect. univ. dr. Ştefani Claudiu

Asist. univ. drd. Tomuș Alin Mihai