Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Componenţa - Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina

Conf. univ. dr. Scheau Ioan

Conf. univ. dr. Muntean Trif Letitia Simona

Lect. univ. dr. Petrovan Ramona

Conf. univ. dr. Opriş Dorin Corneliu pr.

Lect. univ. dr. Nanu Eugenia Cristina

Lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan

Conf. univ. dr. Igna Cornel

Lect. univ. dr. Herman Iulia