Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Consiliul facultăţii

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna Mihaela

Prodecan
Conf. univ. dr. Hurbean Ada

Director Departament
Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura

Cadru didactic
Lect. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana

Cadru didactic
Conf. univ. dr. Scheau Ioan

Cadru didactic
Lect. univ. dr. Bara Monica Angela

Studentă
Consiliul facultăţii Dîrlea Estera-Adriana

Student
Consiliul facultăţii Popa Andrei Vasile

Student
Consiliul facultăţii Scrobotă Raul Gabriel