Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Consiliul facultăţii

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Conf. univ. dr. Tudoraşcu Miruna Mihaela

Director Departament
Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura

Cadru didactic
Conf. univ. dr. Hurbean Ada

Cadru didactic
Lect. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana

Cadru didactic
Conf. univ. dr. Scheau Ioan

Cadru didactic
Lect. univ. dr. Bara Monica Angela

Director Departament
Lect. univ. dr. Şimon Sorin

Studentă
Consiliul facultăţii Dîrlea Estera-Adriana

Student
Consiliul facultăţii Popa Andrei Vasile

Student
Consiliul facultăţii Scrobotă Raul Gabriel