Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Oferta educaţională
Instituţii de drept privat
Publicat: 18-07-2016
Asistenţă managerială şi administrativă
Publicat: 18-07-2016
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 18-07-2016
Opera socială în instituţiile ecleziale
nepublicat
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 07-10-2019
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
Publicat: 07-10-2019
Management educaţional
Publicat: 18-02-2016
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 12-05-2017