Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ
Educaţie fizică şi sportivă - zi
Publicat: 17-10-2016
Kinetoterapie şi motricitate specială - zi
Publicat: 17-10-2016
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi
Publicat: 10-11-2016
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id
Publicat: 28-10-2016
Drept - zi
Publicat: 10-10-2016
Administraţie publică - zi
Publicat: 19-10-2016
Sociologie - zi
Publicat: 20-10-2016
Terapie ocupaţională - zi
Publicat: 20-10-2016
Asistenţă socială - zi
Publicat: 20-10-2016
Asistenţă socială - id
Publicat: 24-11-2016