Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
Publicat: 05-10-2021
Asistenţă managerială şi administrativă
Publicat: 05-10-2021
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 05-10-2021
Opera socială în instituţiile ecleziale
nepublicat
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 06-10-2021
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
Publicat: 05-10-2021
Management educaţional
Publicat: 05-10-2021
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 05-10-2021