Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
nepublicat
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
nepublicat
Ştiinţe penale şi criminalistică
nepublicat
Opera socială în instituţiile ecleziale
nepublicat
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
nepublicat
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
nepublicat
Management educaţional
nepublicat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
nepublicat