Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
Publicat: 17-10-2016
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
Publicat: 17-10-2016
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 18-10-2016
Opera socială în instituţiile ecleziale
Publicat: 20-10-2016
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 20-10-2016
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
nepublicat
Management educaţional
Publicat: 07-10-2016
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 07-10-2016