Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
Publicat: 13-03-2017
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
Publicat: 10-03-2017
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 27-02-2017
Opera socială în instituţiile ecleziale
Publicat: 08-03-2017
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 08-03-2017
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
Publicat: 08-03-2017
Management educaţional
Publicat: 23-02-2017
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 27-02-2017