Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
Publicat: 27-09-2019
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
Publicat: 27-09-2019
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 27-09-2019
Opera socială în instituţiile ecleziale
nepublicat
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 16-10-2019
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
Publicat: 16-10-2019
Management educaţional
Publicat: 04-10-2019
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 24-10-2019