Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Orare masteranzi
Instituţii de drept privat
Publicat: 27-09-2018
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
Publicat: 27-09-2018
Ştiinţe penale şi criminalistică
Publicat: 27-09-2018
Opera socială în instituţiile ecleziale
nepublicat
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
Publicat: 12-10-2018
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
Publicat: 27-09-2018
Management educaţional
Publicat: 11-10-2018
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Publicat: 11-10-2018