Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Planuri de invăţământ
Instituţii de drept privat
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 18-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 18-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Ştiinţe penale şi criminalistică
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 18-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Opera socială în instituţiile ecleziale
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 18-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 18-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 03-10-2016
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate
nepublicat
Management educaţional
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 26-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 06-10-2016
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 26-02-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 06-10-2016
Programul de formare psihopedagogică - nivel II
plan invatamant promotia 2015
Publicat: 09-03-2016
plan invatamant promotia 2016
Publicat: 06-10-2016