Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Conferinţe

 

Manifestări ştiinţifice 2016

 

Perioada derulării

Titlul manifestării

Tipul

Responsabil

Contact

29 aprilie Noi modalităţi de abordare a adicţiilor în munca de asistenţă socială
Workshop
Departamentul de Ştiinţe Sociale
 Claudiu Ştefani
claudiupian@yahoo.com

5-6 mai

Simpozionul naţional al studenţilor şi studentilor la master

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor

Coordonator: Ada Hurbean
Alti membri: Laura Cetean-Voiculescu, Miruna Tudorascu s.a.

adahro@yahoo.com

12-13 mai Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor sociale Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor 
Departamentul de Ştiinţe Sociale 

Angela Bara

angelabara2008@yahoo.com

Petronela Talpaş

ptalpas@yahoo.com

20-21 mai

Didactica - tradiţie, actualitate, perspective (ediţia a II-a)

Conferinţă naţională

Conf. univ. dr. Ioana Todor

ioanatodor@gmail.com didacticaalba@yahoo.com

informaţii/înscrieri

07-08 octombrie

Dreptul si provocarile sale

Conferinta internationala a cadrelor didactice

Coordonator: Miruna Tudorascu
Alti membri: Ada Hurbean, Laura Cetean-Voiculescu

miruna762001@yahoo.com

14-15 octombrie Chişinău

Educaţia din perspectiva valorilor ( ediţia a VIII-a)

Conferinţă  internaţională

Lect.univ.dr. Opriş Dorin
Lector univ. dr. Ioan Scheau

conferintadppdalba@gmail.com

 

informaţii / înscrieri

18 noiembrie Familia şi comunitatea în asistenţa socială  Workshop   Departamentul de Ştiinţe Sociale 

Călina Ana Buţiu

bcalina@yahoo.co.uk

Ioan Mihail Dan

danioanmihail@gmail.com

8 decembrie

Modificarile legislatiei in principalele domenii juridice

Masa rotunda

Coordonator: Laura Cetean-Voiculescu
Alti membri: Miruna Tudorascu, Ada Hurbean

lauravoiculescu@yahoo.com