Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Taxe de studiu - Studii universitare de LICENŢĂ

 

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA

Forma de învăţământ

ANII

 I, II, III, IV

TAXĂ (Lei)

Drept

IF

2200

Sociologie

IF

2200

Asistenţă socială

IF

2200

Asistenţă socială

ID

1900

Administraţie publică

IF

2200

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

2200

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

ID

1900

Educaţie fizică şi sportivă

IF

2400

Terapie ocupaţională

IF

2200

Kinetoterapie şi motricitate specială

IF

2400