Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Taxe de studiu - Studii universitare de MASTERAT

 

Taxe si tarife aplicate in anul universitar 2019/2020

Taxe de studiu pentru programul de pregatire psihopedagogic pentru anul universitar 2019/2020

Taxe de studiu pentru studentii straini pentru anul universitar 2019/2020

Taxe de studiu pentru anul universitar 2019/2020

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul