Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Taxe de studiu - Studii universitare de MASTERAT

ANUNŢ

 

Începând cu anul universitar 2020-2021 este configurat modulul de Plăţi online, disponibil prin contul UMS WEB al studentului.

 

Pentru a plăti online studentul trebuie să parcurgă paşii următori:

 

  1. Conectare UMS WEB;
  2. Click pe butonul "Financiar";
  3. Click pe opţiunea "Plăti";
  4. Din secţiunea "Tip taxa" studentul va alege tipul de taxa pentru care va face plata (taxa de studii, taxa pe disciplina sau alta taxă);
  5. In funcţie de tipul de taxă selectat se aleg opţiunile de plată şi se apasă butonul "Plăteşte".

 

Taxe si tarife aplicate in anul universitar 2020/2021

 

Taxe de studiu aplicate in anul universitar 2020/2021

 

 

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia

Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 

CUI: se trece codul fiscal al instituţiei 5665935

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul