Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Taxe de studiu - Studii universitare de MASTERAT

 

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SPECIALIZAREA

Forma de învăţământ

ANII

 I, II, III, IV

TAXĂ (Lei)

Instituţii de drept privat

IF

2300

Ştiinţe penale şi criminalistică

2300

Opera socială în instituţiile ecleziale

2300

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

2300

Managementul educaţional

2300

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

2300

Asistenţa managerială în sectoarele public şi privat

2300