Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Burse - Studii universitare de MASTERAT

 

Burse de performanţă ştiinţifică
Regulament

 

 

Burse sociale
Regulament
     Calendarul de depunere a dosarelor:
     Formulare de descarcăt şi completat pentru dosarul de burse sociale
          - Cerere
          - Declaraţie

 

 

Burse de studiu
Regulament

 

 

Bursă de merit
Regulament